Hlavní nabídka

Immanuel Kant – Kritika praktického rozumu
Praha: OIKOYMENH – 2022
pevná papírová vazba s obálkou
nová kniha detail
176 Kč skladem
Marsilio Ficino – O lásce
Praha: OIKOYMENH – 2022
pevná papírová vazba s obálkou
nová kniha detail
370 Kč 7 dní
Holger Gutschmidt – René Descartes - filosofie a věda
Praha: OIKOYMENH – 2021
brož
nová kniha detail
199 Kč skladem
Hannah Arendt – Život ducha I, Myšlení
Praha: OIKOYMENH – 2020
pevná papírová vazba s obálkou
nová kniha detail
355 Kč skladem
Tereza Matějčková – Hegelova fenomenologie světa
Praha: OIKOYMENH – 2020
pevná papírová vazba s obálkou
nová kniha detail
320 Kč skladem
Jakub Jinek, Jakub Jirsa – Platónův dialog Kritón
Praha: OIKOYMENH – 2020
brož
nová kniha detail
195 Kč 7 dní
Jakub Jinek, Jakub Jirsa – Platónův dialog Euthyfrón
Filosofický ústav AV ČR
brož
nová kniha detail
132 Kč skladem
Eric Voegelin – Platón a Aristotelés
Praha: OIKOYMENH – 2022
pevná papírová vazba s obálkou
nová kniha detail
380 Kč skladem
Martin Heidegger – O bytnosti základu = Vom Wesen des Grundes
Praha: OIKOYMENH
pevná papírová vazba s obálkou
nová kniha detail
105 Kč skladem
Martin Heidegger – Hegelovo pojetí zkušenosti
Praha: OIKOYMENH – 2019
pevná papírová vazba s obálkou
nová kniha detail
140 Kč skladem
Řehoř z Nyssy – Homilie na knihu Kazatel
Praha: OIKOYMENH – 2022
pevná papírová vazba s obálkou
nová kniha detail
280 Kč skladem
Karl Jaspers – Plótinos
Praha: Filosofický ústav AV ČR – 2020
brož
nová kniha detail
129 Kč skladem
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling – Filosofie a náboženství
Praha: OIKOYMENH – 2022
pevná papírová vazba s obálkou
nová kniha detail
100 Kč skladem
Dějiny politického myšlení. Svazek III/1, Politické myšlení raného novověku
Praha: OIKOYMENH
pevná papírová vazba s obálkou
nová kniha detail
309 Kč 7 dní
Tertullianus – O duši
Praha: OIKOYMENH – 2023
pevná papírová vazba s obálkou
nová kniha detail
380 Kč skladem

Prodáváme nové i použité knihy, některé z nich mají privilegium být vzácné.

Pokud máte krabici od banánů plnou knih a práší se na ně, vykoupíme je.

Plnoknih s.r.o., Na Náměti 561/9, 284 01 Kutná Hora