Giacomo Casanova – Samomluva myslitelova

Samomluva myslitelova

Giacomo Casanova

Praha: chez Antoine Škoda
edice Z prachu knihoven
brož
výborný stav: svazek 6/30, podpis Miloslava Novotného. výborný stav, nerozřezáno
70 stran

700 Kč skladem

#kniha zdarma k objednávce #Bibliofilie, Krásná kniha

Tohoto pamfletu, jenž byl otištěn podle unikátu Národního musea, třicet ručně číslovaných výtisků na hollandu svým přátelů k Novému roku 1926 s přáním všeho dobrého posílá Dr. Miloslav Novotný. Vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze. 

Giacomo Casanova (1725-1798) byl mnohem zajímavější osobnost než z něj učinil nesvědomitý nakladatel Brockhause. Ten koupil rukopis jeho pamětí po smrti hraběte Valdštejna od prasynovce Casanovy, jehož otec se jich zmocnil na Duchcově, když Casanova zemřel.

Casanova byl spisovatel a učenec, který se běžně stýkal s královskými dvory a ti by sotva měly o něho zájem, kdyby to byl pouhý svůdník. Za svého života ani nebyl ze své rodiny nejznámější. Mnohem známější byl jeho bratr Francisco, který není znám dnes a který byl kurfiřtovým malířem v Drážďanech. I jeho svůdnictví bylo na jeho dobu silně podprůměrné, ovšem na rozdíl od ostatních o všem psal velmi upřímně a otevřeně. Například da Ponte byl mnohem horší zpustlík. U Casanovy šlo o hledání - ovšem když našel, přepadl jej strach, takže žádný jeho vztah nevydržel. Zdá se, že kořen tohoto hledání byl u jeho matky, která jej opustila již jako malé dítě. O Casanovu se následně starala jeho babička.

Casanova je autorem několika knih a mnoha pamfletů. Zde ani není možné říci kolik, protože často vycházely anonymně.

Zdaleka nejvýznamnějšími díly jsou jeho Popis útěku z Olověných komor v Benátkách, který podnítil práci na pamětech (Histoire de ma vie). Ta se stala jeho vůbec nejslavnějším a nejvýznamnějším dílem. Bohužel se také stala obětí masivního poškození nakladatelem, který z ní vytvořil pornografii v mezích dobové cenzury! Rukopis nakladatelství vlastnilo až do roku 2010, kdy jej prodalo neznámému kupci, který jej daroval Francouzské národní knihovně. Dnes je celý rukopis ke stažení ze stránek Galica. Po celou dobu, kdy Brockhaus vlastnil rukopis, neumožňoval přístup k němu badatelům.  Byl si tedy vědom toho, že jeho vydání jsou problematická. Z těchto verzí vycházejí všechna ostatní vydání, takže optimální vydání je možné teprve realizovat až teď z původního rukopisu. Paměti jsou velmi rozsáhlé, jednotlivá vydání jsou proto často krácená nebo jsou vydány jen epizody. Texty nejsou kompletní, takže se má za to, že nebyly dokončeny (podle svědectví však dokončeny byly). Paměti jsou uznávány jako cenná kronika 18. století.

Brockhause vydal nejprve ukázku z pamětí v ročence Urania (1822). Paměti se staly obětí častého iracionálního přístupu nakladatele, když potřebuje něco vylepšovat, což stojí peníze a dílo tím přitom zničí. Brockhause nechal paměti opravit z hlediska francouzštiny učiteli francouzštiny Jeanu Laforgeovi (Memoires de J. Casanova, Leipzig 1826-1838). Francouzská verze byla proložena benátským nářečím, což byl záměr autora, protože jeho francouzština byla bezvadná. Horší bylo, že Laforge byl opačného politického náhledu než Casanova a v tomto duchu text upravoval a krátil, takže na mnoha místech lze nalézt protimluvy. Tuto překroucenou verzi nikdy později nakladatel neopravil, ani nedal text přeložit bez zásahů. Nechal udělat i průřez dílem od Wilhelma von Schutz: Aus den Memoiren des Venetianers Jacob Casanovy, Leipzig 1822-1828, 12 svazků. Toto je první německé vydání a v mnoha ohledech lepší než francouzské od Laforgea. Za pozornost stojí i některá pirátská vydání, kde se objevují nové kapitoly, zejména Tournachon-Molin 1825. U nich není jasné, jsou-li smyšlené, nebo byly dodatečně nalezeny na Duchcově.

skrýt popis

Tohoto pamfletu, jenž byl otištěn podle unikátu Národního musea, třicet ručně číslovaných výtisků na hollandu svým přátelů k Novému roku…

zobrazit celý popis

Prodáváme nové i použité knihy, některé z nich mají privilegium být vzácné.

Pokud máte krabici od banánů plnou knih a práší se na to, vykoupíme je.

Plnoknih s.r.o., Čáslavská 454/11, 284 01 Kutná Hora

+420 724 758 484