Historie-Otázky-Problémy 2/2020, Šlechta a města ve středověku a raném novověku

Historie-Otázky-Problémy 2/2020, Šlechta a města ve středověku a raném novověku

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
brož
nová kniha
128 stran

sleva 25 % 230 Kč

vyprodáno HLÍDAT

Zde můžete zanechat kontakt na sebe. Budete první, komu dáme vědět, pokud knihu vykoupíme.

#Historie

Téma čísla: "Šlechta a města ve středověku a raném novověku".

Z obsahu:
Studie
Poddanská města a městečka na Jihlavsku do husitských válek (Stanislav Vohryzek)
Erbouwen hiez Vavianâ und wart Wiennâ genant. Dějiny Vídně do 13. století očima Janse Enikela (Anna Zvířecí)
Byl otec kancléře Prokopa z Rabštejna a humanisty Jana z Rabštejna žateckým konšelem? Příspěvek k bádání o usazování šlechty v českých městech v pozdním středověku (David Kozler)
Právní a majetkové vazby Prachatic a Rožmberků v pohusitské době (Veronika Večeřová)
Vztahy města Cheb a české šlechty v pozdním středověku: konflikty, kooperace, komunikace (Jan Boukal)
Lutyšský elekt dobývá Lutych. Příspěvek ke vztahům měst a vládnoucích elit ve středověkém Nizozemí (Zuzana Bolerazká)
Veliké strašidlo, Herodes a mrcha ohyzdná. Mistr Jan Pašek z Vratu jako archetypální padouch v kontextu soudobých stavovských a konfesních konfliktů (Matouš Vanča)
Materiály
Recenze, zprávy

skrýt popis

Téma čísla: "Šlechta a města ve středověku a raném novověku".

Z obsahu:
Studie
Poddanská města a městečka na Jihlavsku…

zobrazit celý popis

Prodáváme nové i použité knihy, některé z nich mají privilegium být vzácné.

Pokud máte krabici od banánů plnou knih a práší se na ně, vykoupíme je.

Plnoknih s.r.o., Na Náměti 561/9, 284 01 Kutná Hora