kol. – Mediaevalia Historica Bohemica 16/1

Mediaevalia Historica Bohemica 16/1

kol.

Historický ústav AV ČR, v.v.i.
brož
nová kniha
240 stran

vyprodáno HLÍDAT

Zde můžete zanechat kontakt na sebe. Budete první, komu dáme vědět, pokud knihu vykoupíme.

#Historie

První číslo ročníku 2013 otevírá studie Zdeňka Žaluda „Další verze vidění Arnošta z Pardubic u Konráda z Megenberka“. Jak vystihuje název textu, věnuje se autor vizi arcibiskupa Arnošta z Pardubic, kterou vzdělaný duchovní vložil do svého testamentu a jež zachytili jeho životopisci. Arcibiskupovo vidění zaznamenal rovněž německý učenec Konrád z Megenberku, jehož podání Z. Žalud zasazuje do kontextu s dalšími dochovanými verzemi vize. Druhý příspěvek Zdeňka Berana „Landfrýdní hnutí v Horní a Dolní Lužici ve středoevropských souvislostech“ se zaměřil landfrýdní hnutí v horno- a dolnolužické oblasti. Přehledně sleduje první náznaky městských spojenectví uzavíraných k zajištění míru a pořádku, která se postupně transformovala ve více komplexní a stabilní landfrýdní hnutí. Poslední studii svazku představuje rozsáhlá druhá část práce „Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere Kaspar Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilegomena zu einem alten Forschungsthema“ z pera Andrease Zajice a Petra Elbla. Zatímco se v první části studie autoři zaměřili na Schlickovu kariéru, pokračování textu se již věnuje rozboru, diplomatické i paleografické analýze, kancléřových falz uchovaných v rodinném archivu.

OBSAH
I. Studie

Zdeněk ŽALUD
Další verze vidění Arnošta z Pardubic u Konráda z Megenberka
Another Version of the Vision of Ernest of Pardubice by Konrad of Megenberg
(s. 7–13)
The vision of the youth of Ernest of Pardubice has so far been known from his legendary biographies. Helmut Ibach drew attention to the existence of this vision in the treatise by Konrad of Megenberg Commentarius de laudibus B. V. Mariae. The author of the study deals with the context of this vision and compares it with the description of Ernest’s life by Vilém of Lestkov. Konrad of Megenberg included this experience of Ernest’s in the series of exempla on the correction of the sinner, from his own vision.


Zdeněk BERAN
Landfrýdní hnutí v Horní a Dolní Lužici ve středoevropských souvislostech
Landfriede Movement in the Upper and Lower Lusatia in the Middle European Context
(s. 15–54)
The study deals with the specifics of landfriede movement in Upper and Lower Lusatia from the Central European point of view. It follows first the emergence of the first city leagues intended to protect public order, which transform into more complex associations and unions. It also shows the development of landfriede unions that led both to the strengthening of internal security of the participating countries, and establishing cooperation with foreign subjects. The development of landfriede movement culminates with the emergence of first genuine landfriedes during the reign of Matthias Corvinus. The work as well proposes possibilities to classify the monitored institutions. The development in Upper Lusatia is probably most specific with the Lusatian League (1346), which took over an important part of caring for ensuring security in the country. Landriedes as such were accepted in Upper and Lower Lusatia as a result of Corvinus’s initiative (first in 1474) which led to mutual administrative bondage to his controlled lands in Bohemia. Both countries, though, have a rich tradition in institutions carrying mostly not directly landfriede character to this historical phenomenon in the history of public care to ensure law and order, or in the contemporary lexicon “landfriede”.


Petr ELBEL – Andreas ZAJIC
Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere Kaspar Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilegomena zu einem alten Forschungsthema II
The Chancellor’s Two Bodies? The “Real” and the “Virtual” Career of Kaspar Schlick under King and Emperor Sigismund – Epilogue to an Old Research Topic II
(s. 55–212)
The present article is part two of a three-piece study on the remarkable career and the social advancement of Kaspar Schlick (c. 1400-1449) who subsequently served as an imperial chancellor to the rulers of the Holy Roman Empire, Sigismund, Albrecht II and Frederick III. Whereas part one, published in MHB 15/2, 2012, was dedicated to the actual career of the chancellor, the following article focuses on a painstaking diplomatic and paleographic analysis of the complex stock of falsifications kept in the Schlick family archive in Zámrsk.


II. Literatura

Kronika Slovanů / Helmold z Bosau, (ed. Magdalena Moravcová, přeložil Jan Zdichynec), Praha 2012 (Jan Tomášek) (s. 215–218)

Libor JAN a kol., Morava v časech markraběte Jošta. K 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí, Brno 2012 (Martin Musílek) (s. 218–222)

Jiří JÁNSKÝ, Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích, rod erbu berana, Domažlice 2013 (Robert Šimůnek) (s. 222–224)

Dušan COUFAL, Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414–1431. Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů, Praha 2012 (Jaroslav Boubín) (s. 225–227)

skrýt popis

První číslo ročníku 2013 otevírá studie Zdeňka Žaluda „Další verze vidění Arnošta z Pardubic u Konráda z Megenberka“. Jak vystihuje název…

zobrazit celý popis

Prodáváme nové i použité knihy, některé z nich mají privilegium být vzácné.

Pokud máte krabici od banánů plnou knih a práší se na ně, vykoupíme je.

Plnoknih s.r.o., Na Náměti 561/9, 284 01 Kutná Hora